En partner att lita på.

Föreläsare | Rekryterare | Säljutvecklare | Projektledare

Rekrytering

Vi ser till att ditt företag kan växa med rätt medarbetare & kompetens samtidigt som du fokuserar på din verksamhet. 

Säljutveckling

Vi hjälper dig att utveckla säljorganisationen genom föreläsningar, utbildning och konsultlösningar.

Projektledning

Vi projektleder er igenom förändring, interna projekt och hjälper er att planera och koordinera så att er kärnverksamhet håller fokus.

Vad vi gör

Vi hjälper företag & organisationer att utvecklas & att lyckas i framtiden.

Rekrytering

För en lyckad rekrytering krävs mer än en kandidatpool och tunga processer. Vi tror på det personliga mötet och lägger stor vikt vid att matcha rätt kandidat till rätt kund. Vi tror på långsiktiga relationer och samarbete. 

Säljutveckling

Försäljning handlar i stor del om att lyssna! Att lyssna på kundens behov och insikten om viljan att vara med och påverka, att vi gör det tillsammans. Vi är en partner som lyssnar och hjälper kunden att välja rätt väg. 

Projektledning

Många projekt startar upp och skall samordnas av intern personal som samtidigt skall lyckas med sina ordinarie arbetsuppgifter. Här kan extern hjälp underlätta och få arbetet att flyta på över olika avdelningar. 

Tillsammans!

Vi tror på samarbete, partnerskap & nätverk!

För att säkerställa att vi kan ge hög kvalitet igenom hela rekryteringsprocessen har vi ett flertal strategiska samarbetspartners med långvariga relationer. Vi har valt varandra av en anledning.

Kontakta oss

info@businessbyjenny.se

(+46) 766 34 34 84

Göteborgsvägen 78A| 446 32 Älvängen

LinkedIn